SHINJANG SEN’ITI 1985-5

SHINJANG SEN’ITI 1985-5

Qosh Ayliq Zhurnal.
<<Shinjang Sen’iti>> Tehrir Bolumi, Urumchi.

 

 

<<SHINJANG SEN’ITI 1985-5>>