SHINJANG SEN’ITI 1983-1

SHINJANG SEN’ITI 1983-1

Qosh Ayliq Zhurnal.
<<Shinjang Sen’iti>> Tehrir Bolumi, Urumchi.

 

<<SHINJANG SEN’ITI 1983-1>>