SHINJANG SEN’ITI 1982-6

SHINJANG SEN’ITI 1982-6

Qosh Ayliq Zhurnal.
<<Shinjang Sen’iti>> Tehrir Bolumi, Urumchi.

 

<<SHINJANG SEN’ITI 1982-6>>