TURKISTAN TARIHI (1912-1918 İNKILAP TARIHI)

TURKISTAN TARIHI (1912-1918 İNKILAP TARIHI)

HAMIDULLA TARIM
1983|Doğu Türkistan Dergisi, Istanbul.

 

İşbu çalışma ağırlıklı olarak Hoca Niyaz Hacı İnkılâbı ve İnkılâbın akıbeti hakkında detaylı bilgiler içermekte olup, bizzat dönemin olaylarının canlı şahidinin kalemine aittir. Her ne kadar başlık olarak “Türkistan 1931-1937 İnkılap Tarihi” denilse de müellif eserinde çok daha öncelerinden, yani 1912 Timur Halife isyanından başlayıp 1949 Komünist Çin istilasına kadar olan, Çin Guo-Min-Dang Hükumetinin Doğu Türkistan’da uyguladığı acımasız yönetimini anlatmaktadır.Eserde özellikle “Şincan Kralı” Yang Zeng-xin, takipçisi Jin Shu-ren ve Türkistan’ın 10 yıllık kâbusu Sheng Shi-cai dönemleri, teferruatlı bir şekilde, zamanın Uygur aydınlarından biri olan Hamidullah Tarim tarafından, anlayabildiği ve görebildiği çerçevede tarihi ve coğrafi yönleriyle kaleme alınmıştır. Sheng Shi-cai’in görevden el çektirilerek Merkezî Çin’e dönmesinden sonra Doğu Türkistan’da kısa müddet de olsa gerçekleşen demokrasi, etnik hak arayışları, Türk Milliyetçilik hareketleri ve elde edilen sonuçlar, bu dönemde SSCB’nin destekleriyle ortaya çıkan komünist taraftarları ile milliyetçi-muhafazakâr taraftarları arasında yaşanan çekişmeler anlatılmaktadır.

 

<<TURKISTAN TARIHI>>