IZ

IZ

ABDUREHIM OTKUR

1985|Xelq Neshriyati

Yash iduq uzun seperge atlinip mangghanda biz,
Amdi atka mingidak bopqaldi ene newrimiz.
Az iduq mushkul seperge atlinip chiqqanda biz,
Amdi chong karwan atalduq,qaldurup chollerde iz.
Qaldi iz choller ara,gahi dawanlarda yene,
Qaldi ni-ni arslanlar desht-cholde qewrisiz.
Qewrisiz qaldi dimeng yulghun qizarghan dalida,
Gul-chichekke purkinur tangna baharda kewrimiz.
Qaldi iz,qaldi menzil, qaldi uzaqta hemmisi,
Chiqsa boran,kochse qumlar hem komulmes izimiz.
Toxtimas karwan yolidin gerqe atlar bek oruq,
Tapqusi hich bolmisa,bu izni bir kun newrimiz,ya ewrimiz.

 

<<IZ>>